14. okt, 2020

Etappvis lärande

Människan är ännu inte mogen för att ta emot allt kosmiskt vetande, det måste ske etappvis.