5. apr, 2018

Vem i hela världen kan man lita på?

Högkonjuktur eller lågkonjuktur, fulla eller tomma lador i stadskassan? Lögn stor lögn eller den största lögnen som av förespråkarna kallas för statistik. Sanningar eller osanningar? Enligt min mening är egentligen hela samhällssystemet en bräcklig konstruktion som balanserar på en allt tunnare lina. De så kallade sanningarna vinklas allt mer och budskapet i dessa är helt beroende av  källan de kommer ifrån. Dagligen matas vi av nyheternas bilder o intervjuer som är noggrant utvalda, klippta och hopsatta för att passa etablissemangets styrande och dess syften. Nästan allt som via olika medier sprids handlar om propaganda. Försöken att på olika sätt påverka oss svenskar i olika riktningar kommer detta valår att lavinartat öka. Det gäller att vi själva så opåverkade som möjligt och med öppna sinnen försöker finna sanningen.