1. nov, 2017

Rätt eller fel?

Att skilja gott från ont är inte svårare än att skilja ljus från mörker. Däremot vad som är rätt eller fel beror på var i "rummet" vi befinner oss.