31. okt, 2017

Svaren på frågorna.

Om vi tittar tillräckligt djupt inom oss själva och vågar förstå det som där uppenbarar sig, ser vi att vattnet är så kristallklart att några ytterligare frågor saknar relevans.