30. okt, 2017

Vår toppstyrda demokratur.

Är så trött på all propaganda som från etablerat håll sprids via medierna i vår demokratur.