14. jan, 2017

En förljugen värld.

Vi lever i en förljugen värld där det mesta består av propaganda, vilseledande reklam och lögner. För att inte bli fast inom en livslögn måste man vara lyhörd och öppen för alla former av information och sedan använda sitt eget sunda förnuft.