4. jan, 2017

Tiden.

Dagar komma och dagar gå. Vad gäller tidsperspektivet är vi människor väldigt kluvna. Oavsett när i tiden en händelse inträffade kan den upplevas både nära och långt borta. Vad detta beror på kan vi än så länge bara spekulera i. Min grundteori är att utifrån händelsehorisonten sett händer allt i egentlig mening här o nu och allt är ett. Tillsammans med huvudpersonerna i min bokserie söker jag vidare efter sanningen inom denna och många andra existentiella frågor. Är i full gång med skrivandet på äventyrsroman nummer tre. Dess titel är just "Jakten På Sanningen. "