4. dec, 2016

Allt är möjligt.

Varför bekymra sig om det som ännu inte varit. Människan ser oftast inte möjligheterna för alla hinder. Bättre är att inte se hindren för alla möjligheter. Man ska inte skapa bekymmer som inte finns. Livet är inget problem som ska lösas, det är istället ett äventyr som ska levas. Det finns inga gränser, allt är möjligt.