19. nov, 2016

Kunskap och oändlighet.

Människan vill gärna tro att den förstår allting och det den inte förstår existerar inte fram till den dag ett antal personer bevisar att den gör det. Dessa så kallade evidensbaserade sanningar gäller sedan genom tiden intill den dag en annan grupp personer kan bevisa att tidigare sanningar inte längre gäller. Det som är "bortom" vår nuvarande fattningsförmåga kallar vi för mysticism, magi, oförklarligt eller osant. Det dessa ord står för finns däremot inte då allt bara handlar om kunskap vilken är tidsrelaterad då denna växer med tiden. I och med att den så kallat evidensbaserade faktan förändras genom tiden skrivs alltså de så kallade sanningarna om. Då vi också tolkar våra sinnesintryck på lite olika sätt finns det egentligen lika många sanningar som det finns människor. Vad är en tanke? Hur gestaltar sig ingenting? Av vad består oändligheten? Om vi bortser från jordvarv runt solen, vad är då tiden och materiens åldrande och så vidare in i all "tidsrelaterad oändlighet."