17. nov, 2016

Vikten av ett positivt nyhetsflöde.

Har många gånger funderat över public service, dagstitningar och andra nyhetsförmedlares märkliga agerande. Vad jag i klartext syftar på är: Istället för att förstora upp och vidareförmedla allt det negativa som händer i vår värld och negligera samt förminska det positiva borde de göra tvärtom. Den negativism som idag växer skulle då istället vändas till en positiv spiral. Världen blir vad vi gör den till. Ju fler människor som tänker positivt o går och lägger sig glada på kvällen en desto bättre värld växer fram.