16. nov, 2016

Priviligerad.

Mat, dricka o pengar så det räcker. En underbar familj, blå himmel, sol och bad. Man kan knappast ha det så mycket bättre. Jag känner mig priviligerad. Men man får inte glömma att det är långtifrån alla som har det så här bra. Många människor lever i krigshärdar, fattigdom, diktaturer, otrygghet och annan misär. Vi måste dela med oss och får aldrig sluta att bry oss om varandra.