11. nov, 2016

Lagarbete, individualism och fritänkande.

Nästan alla människor styrs mer eller mindre av marknadskrafterna. Av etablisemanget blir folk pådyvlade vad de ska tänka och tycka. Den som avviker från denna norm och gruppen ifråga blir oftast ratad och mobbad. Detta beroende på avundsjuka, missförståelse och rädsla. Det folk inte vill, eller tror sig om att kunna förstå blir man frustrerad över och då väljer man att misstolka. Frustration leder till aggression och det uppstår stor problematik inom och mellan olika grupper och folkslag.

Min stora vision är samförstånd, samarbete och fritänkande. Med andra ord ett lagarbete med hög acceptans för individualism. Arbetet med denna åsiktsförståelse och ideologiska acceptans inför varandra måste påbörjas redan före och i skolåldern. Det är mångfalden som bygger helheten.

De flesta av oss föds som original, men dör som kopior.