5. nov, 2016

Det man ger fås tillbaka.

Det sägs att det viktiga är hur man tar det och inte hur man har det samt att allt blir vad man gör det till. Detta är nog en sanning med viss modifikation och gäller bara inom ett visst begränsat område. Däremot är det i alla lägen av STOR BETYDELSE hur man tar det. Tankens kraft är obegränsad. Viktigast för vårt välmående är hur vi behandlar oss själva och varandra. Den kosmiska lagen av en del kallad karma gör sig här gällande: Det man i positiv eller negativ bemärkelse ger till kosmos fås alltid i förlängningen på det ena eller andra sättet mångfaldigat tillbaka. Öppenhet, frikostighet och ärligt menad generositet leder oss in på ljusets väg; medan girighet, avundsjuka o missunsamhet leder in på de mörkaste stigar.