4. nov, 2016

Mångfalden bygger helheten.

Förutan det ena finns inte det andra. Utan ner existerar inte upp. I avsaknad av mörkret skulle vi inte förstå ljusets innebörd. Om alla tyckte lika, hade samma utseende och ville göra samma saker vore existensen förutan spänning, nyfikenhet, utveckling och alla andra ingridienser som krävs för att livets låga inte ska slockna. I livets skola finns gott och ont för att vi ska lära oss skilja på dessa. Här lever allt i symbios inom en balans där mångfalden bygger helheten. Så även om vi inte kan acceptera alla handlingar måste vi respektera oss själva och varandra för dem vi är. Livet löper längsmed en röd tråd där allt o alla har en funktion att fylla och allt har ett syfte även om detta ibland kan vara väldigt svårt att förstå. Livet är skört, vi måste vara rädda om oss själva och varandra och komma ihåg att det är inom det "lilla" som det "stora" bor.